Ogłoszenia

Wprowadza się w terminie od 13 grudnia 2021 roku do 7 stycznia 2022 roku zdalne nauczanie
st. stacjonarne rok II Pedagogika 3 - letnie st. niestacjonarne rok II Pedagogika 3 - letnie


Przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora na terenie Instytutu obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.