UNESCO V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 

Zapraszamy do uczestnictwa w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej, organizowanej przez Katedrę UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski) wraz z siecią współpracy UNITWIN NETWORK Life designing interventions (counseling, guidance, education) for decent work and sustainable development.

Całość interwencji w postaci poradnictwa i doradztwa – co wielokrotnie podkreślał J. Guichard - ma na celu pomóc każdej osobie w odnalezieniu odpowiedzi na podstawowe pytanie: przez jakie działania można nadać sens i znaczenie swojemu życiu? Odkrywanie tej odpowiedzi nigdy nie było łatwe, ale w ostatnim czasie stało się szczególnie skomplikowane.

Jesteśmy obecnie świadkami głębokiego kryzysu współczesnego świata. Doświadczenie pandemii głęboko zmieniło nasze podejście do życia jako takiego, uwypukliło jego ulotność, kruchość i zmienność, przywróciło - często odsuwane w codziennym zabieganiu - myślenie o tym, co jest najważniejsze, skierowało ku przewartościowaniu priorytetów. Ponadto trwająca od kilku miesięcy wojna na Ukrainie spowodowała katastrofę humanitarną i kryzys migracyjny, a jej konsekwencje ekonomiczne będą utrzymywać się długo. Wszystko to jeszcze bardziej zwiększyło zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc w konstruowaniu kariery i życia, pomimo tego, że same usługi doradcze również doznały zakłóceń w ich tradycyjnym świadczeniu.

Kryzysy zawsze niosą liczne zagrożenia, mogą jednak również otwierać nowe możliwości i szanse, dlatego istotne jest dostrzeżenie złożoności i niejednoznaczności sytuacji, w jakiej znalazły się jednostki i grupy. W kontekście tych wszystkich turbulencji współczesnego świata – destabilizacji życia, zakłócenia relacji, utraty bezpiecznej rutyny, lęku i niepewności towarzyszącej wszystkim na co dzień - chcemy zaproponować podjęcie na nowo refleksji nad zasadami i celami poradnictwa. Zapraszamy do udziału w konferencji naukowców, praktyków oraz studentów.

Tematy konferencji będą koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

• Na ile dotychczasowe koncepcje i praktyki poradnicze odpowiadają wymaganiom współczesnej turbulentnej rzeczywistości?

• Jakiej nowej wiedzy potrzebuje współczesne poradnictwo, by tworzyć innowacyjne i kreatywne rozwiązania (strategie, metody i narzędzia) działań pomocowych?

• W jaki sposób interwencje doradcze mogą przyczynić się do budowania lepszego harmonijnego życia jednostek i jednocześnie do zrównoważonego rozwoju świata?

• Jak wspierać klientów w procesie oswajania po/turbulentnej rzeczywistości?

• Jak prowadzić dialogi doradcze, by umożliwiały wzmacnianie potencjału klientów oraz ich poczucie godności i sprawstwa pomimo wyzwań, z którymi muszą się mierzyć?

• Jak w świecie globalnych kryzysów budować współpracę i tworzyć koalicję społeczności zajmującej się problematyką konstruowania kariery i życia na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Obrady plenarne będą się odbywały w języku polskim i angielskim. Sekcje mogą być prowadzone w językach innych, o ile zbierze wystarczająca się grupa uczestników.

Opłata konferencyjna (750 zł) obejmuje koszty uczestnictwa we wszystkich sesjach plenarnych, sesjach tematycznych, dyskusjach, materiały konferencyjne, tłumaczenie symultaniczne, przerwy kawowe, catering oraz uroczystą kolację. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Formularz zgłoszenia w j. polskim: https://forms.gle/F6ccTW1EuBVr745PA

Formularz zgłoszenia w j. angielskim: https://forms.gle/T3Pf2vn6riLVczeT9

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: violetta.drabik-podgorna@uwr.edu.pl lub unesco.chair@uwr.edu.pl, tel: 607 340 252

Miejsce konferencji: Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski