Plany studiów i efekty uczenia

Plany na rok akademicki 2020/2021: 

 

Studia licencjackie: 

 

studia magisterskie:

 

PROGRAM STUDIÓW: 

Studia licencjackie - obowiązujący dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019:        

 

matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji

 

obowiązujący dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020:        

 

matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji

 

obowiązujący dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 - program studiów zawiera wzorcowe efekty uczenia się, treści programowe oraz plan studiów:

 

Studia magisterskie  

obowiązujący dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020:        

 

matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji

Matryca efektów uczenia się_IMuz_magisterskie_2019_2020

 

obowiązujący dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 - program studiów zawiera wzorcowe efekty uczenia się, treści programowe oraz plan studiów: