Plany studiów i efekty uczenia

Plany na rok akademicki 2022/2023

 

Studia licencjackie: 

studia magisterskie:

PROGRAM STUDIÓW: 

Studia licencjackie:

obowiązujący dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

 

 

 

Studia magisterskie 

obowiązujący dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021 - program studiów zawiera wzorcowe efekty uczenia się, treści programowe oraz plan studiów: