Rekrutacja

Wymagania: ukończone studia wyższe, co najmniej licencjackie

Zasady naboru: przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów - obowiązuje rejestracja w systemie IRKa

Wymagane dokumenty:

  • podanie wydrukowane z systemu IRK;
  • kserokopia dyplomu poświadczona notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
  • kserokopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
  • jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

Termin rejestracji internetowej: 1.06–23.10.2022 r.

Termin składania dokumentów: 15.09–28.10.2022 r.

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Muzykologii
50-139 Wrocław
ul. Szewska 36
p. 108

Zobacz też serwis rekrutacyjny UWr