Wprowadza się w terminie od 13 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku zdalne nauczanie
Dzieciństwo w wielokulturowych przestrzeniach:socjalizacyjne, edukacyjne oraz inkluzyjne konteksty Childhood in multicultural spaces:socializational, educational and inclusive contexts Wrocław, 18-19 listopada 2021 roku


Przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora na terenie Instytutu obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.


Program KonferencjiWydarzenia

Wykłady on-line