dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 pok. 48 B urlop naukowy: 1.10.2018 - 30.09.2019
Patrz: http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/index.php?type=user&kto=wzl