dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 pok. 48 B konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020 wtorek godz. 9.30-11.30 oraz 26.X.2019 godz. 14.30-15.30; 30.XI.2019 godz. 14.30-15.30; 14.XII.2019 godz. 12.30-13.30; 25.I.2020 godz. 12.15-13.15
Patrz: http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/index.php?type=user&kto=wzl