dr hab. Barbara Winczura

mail: barbara.winczura@uwr.edu.pl
tel. +48 71 367 20 01 w.157
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Komunikacja z prowadzącym zajęcia: 1. Starosta grupy jest wyposażony w nr tel. kom. oraz adres mailowy prowadzącego przedmiot. 2. Prowadzący - jestem w posiadaniu nr tel. do starosty grupy oraz posiadam adres mailowy grupowy. 2. Planowana korespondencja ze studentami drogą elektroniczną pod adresem mailowym prowadzącego barbara.winczura@uwr.edu.pl 3. Jestem do dyspozycji studentów w godzinach ustalonych konsultacji na semestr letni, roku akademickiego 2019/2020 Poniedziałek – 14 30-15 30 Wtorek – 17.45-18.45 oraz w godzinach zajęć dydaktycznych ustalonych według planu studiów, na semestr letni, roku akademickiego 2019/2020.
dr nauk hum., pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, dyplomowany specjalista w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu (ASD), diagnosta i terapeuta dzieci z trudnościami w rozwoju i zachowaniu oraz dzieci przewlekle chorych, specjalista edukacji i terapii dzieci z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Główne zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą: problematyki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), wczesnego wykrywania autyzmu oraz wspomagania rozwoju małych dzieci z zaburzeniami w rozwoju, teorii umysłu w autyzmie, a także zaburzeń łączonych (współchorobowości) w obszarze psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży. Autorka bądź współautorka wielu publikacji książkowych oraz licznych artykułów z zakresu psychopatologii rozwoju dziecka, szczególnie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz problematyki dzieci zagrożonych niepełnosprawnością rozwojową w aspekcie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka.