dr Justyna Pilarska

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Od 1.10.2019 urlop naukowy do 25.02.2020 W sprawach związanych z programem Erasmus+ proszę o kontakt mailowy --- I'm on a sabbatical from 1st October 2019 to 25th February 2020 Regarding Erasmus+ matters you can contact me via email
Edukacja międzykulturowa, pedagogika społeczna, wielokulturowość w Bośni, pedagogika miasta, metodologia jakościowa https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Pilarska2