dr Justyna Pilarska

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Skype (konsultacje online, face-to-face): justine_p@op.pl Tel. kontaktowy w godzinach 10:00-12:00 w poniedziałki, środy i piątki +668-465-777
Edukacja międzykulturowa, pedagogika społeczna, wielokulturowość w Bośni, pedagogika miasta, metodologia jakościowa https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Pilarska2