dr Justyna Pilarska

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Godziny konsultacji w semestrze letnim 2020/2021 (via MS Teams) Poniedziałki 9:00-10:00 Środy 11:30-12:30 Office hours (via MS TEAMS) Monday 9:00-10:00 Wednesday 11:30-12:30
Edukacja międzykulturowa, pedagogika społeczna, wielokulturowość w Bośni, pedagogika miasta, metodologia jakościowa https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Pilarska2