dr Justyna Pilarska

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Godziny konsultacji w sesji letniej i w lipcu (do 16.07) (via MS Teams) 19.07-8.09 urlop Poniedziałki 9:00-10:00 Office hours (via MS TEAMS) unitl July 16th 19.07.-8.09. leave Mondays 9:00-10:00
Edukacja międzykulturowa, pedagogika społeczna, wielokulturowość w Bośni, pedagogika miasta, metodologia jakościowa https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Pilarska2