dr Piotr Styrkowiec

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
konsultacje w semestrze letnim 2019/2020: środa 1430 - 1630 sala 38ab I piętro
psychologia poznawcza