dr Małgorzata Siemież

mail: malgorzata.siemiez@uwr.edu.pl
tel. 660339138
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
W związku z Zarządzeniem nr 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr z dnia 12.03.2020 r. o zabezpieczeniu procesu dydaktycznego na Wydziale w okresie zawieszenia zajęć prowadzonych w kontakcie z wykładowcami, w myśl §4 p.1, informuję, iż konsultacje odbywam drogą elektroniczną za pomocą poczty uniwersyteckiej: malgorzata.siemiez@uwr.edu.pl lub telefonicznie w poniedziałki godz. 11.15-12.15 i wtorki godz. 9.30-10.30 pod numerem telefonu 660 339 138