dr Marta Kondracka-Szala

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semestrze letnim 02.03 - 14.04 śr. 10.00-11.00 czw. 10.00-11.00 W związku z zaistniałą sytuacją, w czasie moich konsultacji zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 697717739 lub do systematycznego kontaktu mailowego: marta.kondracka-szala@uwr.edu.pl
edukacja, wychowanie, rozwój dziecka młodszego, edukacja muzyczna, logopedia i profilaktyka logopedyczna, postawy/umiejętności w zakresu przedsiębiorczości wśród dzieci oraz aktualnych i przyszłych nauczycieli przedszkoli wsparcie społeczne, grupy samopomocowe, wirtualne grupy samopomocy, społeczeństwo informacyjne