dr hab. Renata Tańczuk prof. UWr

mail: renata.tanczuk@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 27 38
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje: wtorki od g. 9.45-10.45 środy od 14.00-15.00 Konsultacje odbywają się w Instytucie Kulturoznawstwa, ul. Szewska 50/51, p. nr 26. W czasie zawieszenia zajęć jestem dostępna w godzinach konsultacji pod nr. tel. 693 971 920
teoria kultury, kultura materialna, audiosfera, kolekcjonerstwo i muzea, pejzaż dźwiękowy, sound studies, antropocen