dr Martyna Pryszmont

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020 r." - wtorek, godz: 12.15-14.15 Konsultacje w sesji zimowej: - 12.02, godz. 8.00-10.00 - 15.02., godz. 8.00-10.00 - 19.02., godz. 8.30-10.30
andragogika, edukacja dorosłych, macierzyństwo, metodologia badań społecznych, badania jakościowe w tym: podejście auto/biograficzne, badania posługujące się sztuką, etnografia performatywna, metodologia wizualna, strategie badawcze z użyciem fotografii