dr hab. Piotr Plichta

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Instytut Pedagogiki, Dawida 1, pok. 37a Konsultacje w semestrze zimowym: Uwaga: Konsultacje dr hab. Piotra Plichty 27 stycznia 2020 nie odbędą się. Zapraszam na dodatkowy dyżur 29 stycznia (środa) 11.30 - 12.00 i 13.30-14.00 21.10, 4.11, 25.11, 9.12, 7.01 (wtorek), 20.01 w godzinach: 11.00-13.00, 14.10, 28.10, 18.11, 2.12, 16.12, 13.01, 27.01 w godzinach: 10.15-11.15
• Pedagogika specjalna, • Edukacja i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną, • Stres i wypalenie zawodowe w profesjach pomocowych, • Korzystanie z mediów (przede wszystkim z internetu) przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, • Przemoc rówieśnicza (bullying, cyberbullying) • Ryzyko wiktymizacji osób odbiegających od normy rozwojowej.