dr hab. Piotr Plichta

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Urlop: 3.07-15.07; 20.07-16.08; 9.09-20.09 Terminy konsultacji: Poniedziałki 17, 24, 31.08, 7.09 9.00-11.00 Konsultacje w okresie wakacyjnym (poza urlopem) mają charakter zdalny poprzez platformę Microsoft Teams lub telefonicznie. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zdalnych konsultacjach proszone są o wcześniejszy kontakt e-mailowy e-mailowy: piotr.plichta@uwr.edu.pl.
• Pedagogika specjalna, • Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną, • Stres i wypalenie zawodowe w profesjach pomocowych, • Nowe media w edukacji, rehabilitacji i wsparciu • Przemoc rówieśnicza (bullying, cyberbullying)