dr Emilia Olejnik-Krupa

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
W okresie objętym regulacjami konsultacje dla studentów studiów dziennych i zaocznych odbywają się zdalnie pod nr telefonu 604895105 w poniedziałki i wtorki w godzinach od 9:00 do 10:00. Po zakończeniu okresu objętego regulacjami konsultacje będą miały miejsce w gabinecie 48d W Instytucie Pedagogiki w nastepujących terminach: - studia dzienne: pn. 08 VI 09:30-10:30; wt. 10 III 15:30-16:30, 24 III 15:30-16:30 , 14 IV 15:45-16:45, 09 VI 13:30-14:30, 16VI 12:45-13:45; śr. 11, 18, 25 III 11:00-12:00, 1, 8, 22, 29 IV 11:00-12:00, 6, 13, 20, 27 V 11:00-12:00, 3, 17 VI 11:00-12:00; czw. 17III 15:00-16:00, 2, 9, 16, 30 IV 12:15-13:15, 23 IV 13:45-14:45, 07 V 17:00-18:00, 14, 21, 28 V 12:15-13:15, 04 VI 12:15-13:15. - studia zaoczne: 29 III godz. 14:15-15:15, 18 IV godz. 12:30-13:30, 30 V godz. 11:45-12:45, 14 VI godz. 1 6:00-17:00.
Obecnie swoją ciekawość poznawczą kieruję na osobę nauczyciela, jako kreatora środowiska rozwoju potencjału i autonomii uczniów oraz na proponowane przez niego rozwiązania praktyczne sprzyjające procesowi efektywnego nauczania (zwłaszcza w zakresie stymulacji rozwoju/ kształcenia szeroko rozumianych kompetencji werbalnych).