dr Emilia Olejnik-Krupa

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywają się: - w czerwcu: piątek, godz. 9:00-11:00, - w lipcu oraz na początku sierpnia: środa, godz. 8:30-10:30. Od dnia 06.08 do 30.09 przebywam na urlopie. Zapraszam serdecznie, dr Emilia Olejnik-Krupa Proszę o kontakt przez MSTeams (połączenia głosowe) w godzinach konsultacji. Egzamin poprawkowy z Edukacji polonistycznej dla studentów pierwszego roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej odbędzie się 01.09.2021 roku o godzinie 17.
Obecnie swoją ciekawość poznawczą kieruję na osobę nauczyciela, jako kreatora środowiska rozwoju potencjału i autonomii uczniów oraz na proponowane przez niego rozwiązania praktyczne sprzyjające procesowi efektywnego nauczania (zwłaszcza w zakresie stymulacji rozwoju/ kształcenia szeroko rozumianych kompetencji werbalnych).