dr Jolanta Kędzior

mail: jolanta.kedzior@uwr.edu.pl
tel. 71 3672001 w.169
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Instytut Pedagogiki UWr., Zakład Pedagogiki Mediów, ul. J. Dawida 1, pok. 48 c Konsultacje w sem. zim. roku akad. 2019/2020: I, III wt. mies. 14.00-15.00, II, IV wt. mies. 10.30-11.30, czw. 16.30-17.30; weekendy: 5 X 14.15-15.15, 16 XI 14.30-15.30, 8 XII 13.45-14.45, 12 I 10.30-11.30
Czas wolny i wypoczynek różnych grup społecznych. Media i komunikacja społeczna. Wybrane kwestie społeczne XXI wieku (starzenie się i starość, marginalizacja i wykluczenie społeczne). Studenci.