Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019: Sala 9 MD (Zakład Pedagogiki Ogólnej) Poniedziałek: 11:30-12:30 piątek: 13:00-14:00 Konsultacje w sesji egzaminacyjnej: 4.02 (9:00-10:00), 12.02 (9:00-10:00), 18.02 (9:00-10:00)
Rodzina, ojcostwo, kultura popularna, komiks, edukacja dorosłych, edukacja seniorów, szkolnictwo wyższe, eksperyment pedagogiczny