dr hab. Beata Cytowska prof. UWr

mail: beata.cytowska@uwr.edu.pl
tel. +48 71 367 20 01 w.180
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
konsultacje w sesji zimowej: 11.02.2020: 11.30-13.30; 25.02.2020: 11.30-13.30 17.02-21.02.2020 - urlop
Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną - opieka, wychowanie, kształcenie,terapia Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka Kształcenie integracyjne Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną