2020

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 stycznia 2020 r.:

Uchwała nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia programu dla 5 letnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz Pedagogika Specjalna
Uchwała nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia programu dla I i II stopnia studiów na kierunku Muzykologia
Uchwała nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia programu dla I i II stopnia studiów na kierunku Historia
Uchwała nr 4/2020 w sprawie nostryfikacji dyplomu Pani Ivanny Bishko
Uchwała nr 5/2020 w sprawie poparcia wniosku o utworzenie Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową na Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała nr 6/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogikiw semestrze letnim w roku akademickim 2020/2020
Uchwała nr 7/2020 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Porucznik oraz mgr. Michała Halamusa
Uchwała nr 8/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 11 grudnia 2019 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 3 marca 2020 r.:

Uchwała nr 9/2020 w sprawie awansu dr hab. Moniki Baer na stanowisko profesora Uniwersytetu w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 10/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Jakuba Zarzyckiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej
Uchwała nr 11/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Przemysława Dulęby na stanowisku adiunkta w ramach projektu badawaczego pn. Władcy Bursztynowego Szlaku. Studia nad rzemiosłem, handlem i dalekosiężnymi kontaktami społeczności kultury lateńskiej z obszaru południowej Polski
Uchwała nr 12/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Aleksandrze Pankiewicz
Uchwała nr 13/2020 w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021
Uchwała nr 14/2020 w sprawie likwidacji specjalności "Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie"
Uchwała nr 15/2020 w sprawie dokonania jednorazowej modyfikacji w planach studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika Specjalna
Uchwała nr 16/2020 w sprawie dokonania korekty w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
Uchwała nr 17/2020 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium magisterskiego w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 18/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 19/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Muzykologii
Uchwała nr 20/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 21/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 22/2020 w sprawie zatrudnienia mgr Pauliny Hoffner-Sucheckiej na umowie zleceniu
Uchwała nr 23/2020 w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne Wydziału
Uchwała nr 24/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22 stycznia 2020 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 maja 2020 r.:

Uchwała nr 25/2020 w sprawie awansu dr hab. inż. Beaty Miazgi na stanowisko profesora Uniwersytetu
Uchwała nr 26/2020 w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Sorokowskiej na stanowisku profesora Uniwersytetu
Uchwała nr 27/2020 w sprawie zatrudnienia dr Izabeli Lebudy na stanowisku profesora Uniwersytetu
Uchwała nr 28/2020 w sprawie zatrudnienia dr Anny Oleszkiewicz na stanowisku profesora Uniwersytetu
Uchwała nr 29/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Michała Białka na stanowisku profesora Uniwersytetu
Uchwała nr 30/2020 w sprawie zatrudnienia dr Kamili Madej-Bień na stanowisku starszego wykładowcy
Uchwała nr 31/2020 w sprawie zatrudnienia dr Dominiki Grzesik na stanowisku asystenta
Uchwała nr 32/2020 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2020/2021
Uchwała nr 33/2020 w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku Psychologia od roku akademickiego 2020/2021
Uchwała nr 34/2020 w sprawie zmian w programie studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Muzykologia od roku akademickiego 2020/2021
Uchwała nr 35/2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna od roku akademickiego 2020/2021
Uchwała nr 36/2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Pedagogika Specjalna od roku akademickiego 2020/2021
Uchwała nr 37/2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Historia od roku akademickiego 2020/2021
Uchwała nr 38/2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Etnologia II stopnia od roku akademickiego 2020/2021
Uchwała nr 39/2020 w sprawie jednorazowych zmian w programie studiów licencjackich na kierunku Muzykologia w roku akademickim 2019/2020
Uchwała nr 40/2020 w sprawie zatwierdzenia zasad uruchomienia i realizacji bloku "do wyboru" w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela na kierunku Muzykologia
Uchwała nr 41/2020 w sprawie jednorazowej korekty w planie studiów I roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Specjalna
Uchwała nr 42/2020 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich
Uchwała nr 43/2020 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych z Psychodietetyki
Uchwała nr 44/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr hab. Renacie Tańczuk profesorowi Uniwersytetu
Uchwała nr 45/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr hab. Joannie Wojdon profesorowi Uniwersytetu
Uchwała nr 46/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Małgorzacie Kozubek
Uchwała nr 47/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Izabeli Lebudzie
Uchwała nr 48/2020 w sprawie upoważnienia dr Martyny Pryszmont do recenzowania prac magisterskich w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 49/2020 w sprawie upoważnienia adiunktów i starszych wykładowców do prowadzenia seminarium magisterskiego w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 50/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 3 marca 2020 roku.