Koła naukowe

SKN Life Designing nieformalnie działa od wiosny 2017, oficjalnie od października 2018 roku


IKN Variograf zostało założone w 2006 r. przez studentów pedagogiki (w większości andragogiki). Od samego początku jego działalność była nastawiona na promowanie twórczości naukowej studentów i badania interdyscyplinarne.


KNSP ETNO to koło z ponad dziesięcioletnią tradycją (działa od 2002 r.). Skupia studentów zainteresowanych szeroko pojętą edukacją ze szczególnym ukierunkowaniem na edukację regionalną i wielokulturową.


Działalność koła wyraża się w twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów filozoficznych i naukowych oraz popularyzacji indywidualnych osiągnięć członków koła.


Interdyscyplinarne Koło Naukowe “Poradnictwo w teorii i praktyce” jest kierowane do Studentów, którzy są zainteresowani szeroko rozumianym poradnictwem i pomocą psychopedagogiczną. Działalność Koła Naukowego “Poradnictwo w teorii i praktyce” skupia się na badaniu kulturowych fenomenów pomocy – w tym: pracy doradców rodzinnych i zawodowych, funkcjonowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych, zjawisku wsparcia społecznego. Koło organizuje konferencje dydaktyczno-szkoleniowe, warsztaty oraz wydaje publikacje naukowe. O przeprowadzonych przez Koło Naukowe działaniach czytać można na blogu: poradnictwo.blox.pl


Koło zajmuje się: poszerzaniem wiedzy i umiejętności studentów w zakresie resocjalizacji; rozwijaniem życia naukowego wśród studentów; rozwijaniem współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi w zakresie problematyki resocjalizacji; promowaniem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego; popularyzacją wiedzy pedagogicznej, resocjalizacyjnej; przygotowaniem przyszłej kadry pracowników naukowych; działalnością profilaktyczno-resocjalizacyjna w środowisku lokalnym.


Studenckie Koło Naukowe Animaloterapii+ istnieje od czerwca 2009 roku, choć nieformalnie działało już od listopada 2008 roku. Jesteśmy grupą studentów zainteresowanych zagadnieniem specyficznej więzi człowieka ze zwierzęciem i odkrywaniem korzyści, jakie może nieść ze sobą ta więź. Wśród osób sympatyzujących z kołem są behawioryści, kynoterapeuci, felinoterapeuci, onoterapeuci.