Hans Jørgen Weile, Zespół stresu pourazowego w perspektywie wielopokoleniowej

Hans Jørgen Weile, Inland Norway University of Applied Science, Lillehammer, w Instytucie Pedagogicznym przedstawił zagadnienia związane ze stresem pourazowym w kontekście społecznym, oddziaływania traum historycznych, długiego życia lęku... Wykład z polskimi napisami!