Ogłoszenia

Konsultacje Z-cy Dyrektora ds. dydaktyki i jakości kształcenia dr M. Piwowarczyka


Pracownicy naukowo - dydaktyczni oraz dydaktyczni


Lista utworzonych specjalności od semestru II (letniego) r.a. 2019/2020


Studia niestacjonarne - podpisywanie umówUBEZPIECZENIE NNW I OC


Podziały na specjalności dla Ir. 2 - letnich studiów magisterskich


Konsultacje Z-ca Dyrektora d/s dydaktyki i jakości kształcenia dr M. Piwowarczyka


Harmonogram zajęć


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.