Ogłoszenia

w dniu 21.03.br konsultacje są odwołane


ZAKŁAD PEDAGOGIKI OGÓLNEJ W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UWr oraz PROTESTANT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DARMSTADT (NIEMCY) w ramach międzynarodowej wymiany nauczycieli akademickich PROGRAMU „ERASMUS+” zaprasza studentki i studentów kierunku pedagogika oraz kierunku psychologia do udziału w 20-godzinnym seminarium warsztatowym pt.01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.