Resocjalizacja

 

 

Specjalność resocjalizacja przygotowuje do pracy opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej z osobami niedostosowanymi społecznie – zarówno z dziećmi i młodzieżą w placówkach dla nieletnich, jak i z dorosłymi w zakładach penitencjarnych. W ramach studiów studenci uczą się  projektować, realizować i ewaluować działania resocjalizacyjne, na które składają się wpływy osobiste wychowawców, organizowanie aktywności grupy, tworzenie i korzystanie z dóbr kultury.

By lepiej rozumieć …

 • Teorie przyczyn przestępczości
  • teorie kryminologiczne pozwolą Ci zrozumieć społeczno‐kulturowe źródła zaburzeń w zachowaniu i skłonności przestępczych.
 • Psychologia kliniczna i społecznego niedostosowania
  • teorie psychologiczne pozwolą zrozumieć indywidualne i społeczne podłoże zaburzeń emocjonalnych, deficytów kontroli wewnętrznej i antyspołecznych postaw.
 • Pedagogika specjalna
  • w praktyce resocjalizacyjnej wielkim problemem są sprzężenia zaburzeń w zachowaniu z zaburzeniami funkcji umysłu oraz biologiczne źródła antysocjalności.
 • Patologia społeczna
  • o tym, co nas niepokoi w życiu społecznym oraz w funkcjonowaniu instytucji, które z założenia powinny służyć ludziom a służą …

By wiedzieć co robić …

 • Pedagogika resocjalizacyjna oraz metodyka resocjalizacji
  • dwa kluczowe dla specjalności przedmioty. Dowiesz się z czego składa się mikrosystem oddziaływań na osoby niedostosowane i ich środowisko rodzinne oraz jakie sposoby pracy są bardziej a jakie mniej sensowne.
 • Pedagogika penitencjarna
  • wszystko co powinieneś wiedzieć o zakładzie karnym, o ludziach którzy odbywają tam karę i tych którzy z nimi pracują.
 • Diagnostyka w resocjalizacji
  • zanim podejmiesz jakiekolwiek działanie resocjalizujące musisz wcześniej poznać człowieka, jego środowisko, sposób myślenia, mocne i słabe strony …
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego
  • o tym jak skutecznie zapobiegać zanim trzeba będzie resocjalizować.
 • Terapia pedagogiczna oraz praca korekcyjna z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu
  • czasem bez terapii współistniejących zaburzeń nie ma szans na udaną resocjalizację.

By dostrzegać kontekst …

 • Europejskie systemy resocjalizacji
  • każdego zainteresowanego pracą z osobami niedostosowanymi społecznie zaciekawią zapewne rozwiązania stosowane w innych krajach.
 • Podstawy prawa rodzinnego oraz prawne podstawy resocjalizacji
  • nie kształcimy prawników ale bez świadomości ram prawnych nie da się organizować procesu resocjalizacji.
 • Prawa człowieka i ich ochrona
  • czyli o tym co si ę nale ży każdemu niezależnie od tego czy jest kimś ważnym, szarym człowiekiem, czy złoczyńcą.

By się rozwijać  …

 • Higiena pracy pedagoga
  • resocjalizacja to trudne zajęcie a więc jak się nie wypalić, pozostając człowiekiem wrażliwym.
 • Seminaria monograficzne i seminarium licencjackie
  • nauczysz się projektować działania profilaktyczne lub resocjalizacyjne oparte na teorii i diagnozie, będziesz sprawnie pisać własne teksty na tematy związane z profilaktyką i resocjalizacją.

Praktyki i miejsca pracy

 • W instytucji karnej (Zakład Karny lub Areszt Śledczy)
 • W instytucji poprawczej (Zakład Poprawczy, Schronisko dla Nieletnich, MOAS)
 • W instytucji wychowawczej (ośrodek socjoterapii, sąd – przy kuratorze, szkoła – przy pedagogu szkolnym).

W tych placówkach absolwenci resocjalizacji mogą znaleźć zatrudnienie.

Koordynator specjalności resocjalizacja
dr Piotr Kwiatkowski
piotr.kwiatkowski@uwr.edu.pl
Telefon Instytut Pedagogiki: 71 367 20 01 w.160
Telefon: 605‐042‐946
Strona: www.e‐pkw.pl
Mail: pkw@kn.pl