Ogłoszenia


I rok pedagogiki 3-letniej I rok pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej 5-letniej magisterskiej studia stacjonarne


II rok pedagogiki 3-letniej studia stacjonarne i niestacjonarne Na stronie Instytutu Pedagogiki zostały uruchomione zapisy na przedmioty fakultatywne. Obowiązkiem studenta jest zaliczyć dwa przedmioty fakultatywne, jeden w semestrze IV, drugi (inny) w semestrze V. Proszę o dokonanie wyboru do dnia 02.11.2021 do godz. 12.00.


Przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora na terenie Instytutu obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.


Program Konferencji13.10.2021
Wyniki konkursu w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza