Ogłoszenia

w związku wyborami przedstawicieli pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich do rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr


W związku z Komunikatem JM Rektora z dnia 29.03.2018 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim informujemy, iż w dniu 10.05.2017 r. (czwartek) odbywają się wszystkie zajęcia dydaktyczne, które w harmonogramie zaplanowane są na dzień 17.05.2017 r.


W dniach 30.04.2018 – 4.05.2018 Biblioteka Instytutu Pedagogiki będzie NIECZYNNA


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (doktorów i magistrów) do udziału w zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru przedstawicieli pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020)


od 15 kwietnia do 15 maja


Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji zapraszają studentów i doktorantów na V Szkołę Wiosenną Psychologii Ewolucyjnej. Zajęcia odbędą się w terminie 4 – 6 maja (piątek - niedziela) w miejscowości Głuchołazy. Temat przewodni tegorocznej Szkoły: „Między kulturą a ewolucją”


w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim


Informuję, że dyżur w dniu 29 03. 2018 zostaje przełożony na 4.04 w godzinach 8.45-9.45. Seminarium licencjackie dla III roku EWiWP odbędzie się w środę 4.04 .2018r.Studenci, którzy planują wybór specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna muszą przystąpić do sprawdzianu praktycznego.


Studenci, którzy planują wybór specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna muszą przystąpić do sprawdzianu praktycznego.