Pedagogika II stopnia zaoczne

Opis kierunku:

dostępne specjalności:

 • animacja społeczno-kulturalna
 • edukacja dorosłych i marketing społeczny
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie
 • pedagogika opiekuńcza z terapią
 • pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • poradnictwo zawodowe i coaching kariery
 • resocjalizacja
 • terapia pedagogiczna
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pedagogika to nauka o wychowaniu, która koncentruje się na różnych formach wspierania rozwoju człowieka przez całe jego życie. Jeśli więc chcesz pomagać dzieciom, młodzieży i dorosłym w osiągnięciu optymalnego poziomu rozwoju – wybierz ten kierunek. Podczas studiów zdobędziesz ogólną wiedzę humanistyczną m.in. z zakresu psychologii, historii, socjologii i filozofii oraz szczegółową wiedzę pedagogiczną. Poznasz współczesne teorie pedagogiczne, dowiesz się, na czym polega rozwój człowieka (psychologiczny, społeczny, biologiczny i kulturowy), jak wspomagać ten rozwój i jakie instytucje mogą być pomocne w tym zakresie. Możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów umożliwi Ci rozwój zgodny z Twoimi oczekiwaniami i predyspozycjami. W trakcie studiów dowiesz się, jak pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie diagnozy ich potrzeb, metodyki działań standardowych i kompensowania braków, tak aby jak najlepiej funkcjonowali wśród innych.   Po studiach uzyskasz pełne kwalifikacje pedagogiczne i w zależności od ukończonej specjalizacji, znajdziesz zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, adopcyjnych oraz placówkach kultury. Pracy możesz szukać także w różnego rodzaju poradniach (m.in. rodzinnych, wychowawczych, specjalistycznych), organizacjach, stowarzyszeniach, administracji państwowej i samorządowej, a także w firmach szkoleniowych, działach personalnych i działach ds. rozwoju kadr (HR).

Harmonogram