Dyrekcja

szerlag

Dyrektor Instytutu Pedagogiki
dr hab. Alicja Szerląg, profesor nadzwyczajny

nr pokoju: 35b
e-mail: alicja.szerlag@uwr.edu.pl

podgorny

Z-ca Dyrektora d/s ogólnych i promocji
dr Marek Podgórny

nr pokoju: 33 b
e-mail: marek.podgorny@uwr.edu.pl

piwowarczyk

Z-ca Dyrektora d/s dydaktyki i jakości kształcenia
dr Mirosław Piwowarczyk

nr pokoju: 35a
e-mail: miroslaw.piwowarczyk@uwr.edu.pl

urbanek

Z-ca Dyrektora d/s projektów badawczych, współpracy z zagranicą i pracodawcami
dr Arkadiusz Urbanek

nr pokoju: 35a
e-mail: arkadiusz.urbanek@uwr.edu.pl