WYBORY SPECJALNOŚCI DLA STUDENTÓW I ROKU PEDAGOGIKI STUDIA I STOPNIA Ir. LICENCJACKIE STUDIA STACJONARNE

WYBORY SPECJALNOŚCI DLA STUDENTÓW I ROKU PEDAGOGIKI STUDIA I STOPNIA Ir. LICENCJACKIE STUDIA STACJONARNE

Informujemy, iż w dniu:

07.05.2019r. /WTOREK/ S. AULA GODZINA 09.30 – 10.30

ODBĘDĄ SIĘ PREZENTACJE OFEROWANYCH SPECJALNOŚCI /OD SEMESTRU III ZIMOWEGO/ ORAZ ZAPISY STUDENTÓW NA WYBRANE SPECJALNOŚCI.

OBECNOŚĆ STUDENTÓW OBOWIĄZKOWA

STUDENCI, KTÓRZY CHCĄ STUDIOWAĆ SPECJALNOŚĆ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZALICZENIA SPRAWDZIANU PRAKTYCZNEGO KWALIFIKUJĄCEGO NA SPECJALNOŚĆ.

SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY ODBĘDZIE SIĘ:

CZĘŚĆ PISEMNA – 06.05.2019r. /PONIEDZIAŁEK/ S. 21 GODZ. 13.00 – 14.00

CZĘŚĆ USTNA – 06.05.2019r. /PONIEDZIAŁEK/ GAB. 40B PO GODZINIE 14TEJ

KANDYDACI NA SPECJALNOŚĆ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA ZOBOWIĄZANI SĄ DO DNIA 29.04.2019R. DO GODZINY 15.00 ZAPISAĆ SIĘ NA SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY /LISTY KANDYDATÓW POD ZAŁĄCZONYM LINKIEM/

https://forms.gle/CsFKCvxsnyYhBkkw6

WSZELKIE PYTANIA ODNOŚNIE ZAPISÓW NA SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY PROSZĘ KIEROWAĆ DO MGR ŁUKASZA ZEMBRZUSKIEGO POK. 54 PRACOWNIA INFORMATYCZNA