WYBORY SPECJALNOŚCI DLA STUDENTÓW I ROKU PEDAGOGIKI STUDIA I STOPNIA Ir. LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE

WYBORY SPECJALNOŚCI DLA STUDENTÓW I ROKU PEDAGOGIKI STUDIA I STOPNIA Ir. LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE

Informujemy, iż w dniu:

12.05.2019r. /NIEDZIELA/ S. AULA GODZINA 12.00 – 13.30

ODBĘDĄ SIĘ PREZENTACJE OFEROWANYCH SPECJALNOŚCI /OD SEMESTRU III ZIMOWEGO/ ORAZ ZAPISY STUDENTÓW NA WYBRANE SPECJALNOŚCI.

OBECNOŚĆ STUDENTÓW OBOWIĄZKOWA

STUDENCI, KTÓRZY CHCĄ STUDIOWAĆ SPECJALNOŚĆ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZALICZENIA SPRAWDZIANU PRAKTYCZNEGO KWALIFIKUJĄCEGO NA SPECJALNOŚĆ.

SPRAWDZIAN PRAKTYCZY ODBĘDZIE SIĘ:

CZĘŚĆ PISEMNA – 11.05.2019r. /SOBOTA/ S. 21 GODZ. 11.00 – 11.45

CZĘŚĆ USTNA – 11.05.2019r. /SOBOTA/ GAB. 40B PO GODZINIE 12TEJ

KANDYDACI NA SPECJALNOŚĆ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA ZOBOWIĄZANI SĄ DO DNIA 29.04.2019R. DO GODZINY 15.00 ZAPISAĆ SIĘ NA SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY /LISTY KANDYDATÓW POD ZAŁĄCZONYM LINKIEM/

https://forms.gle/5mXRRAbF8jH33DSy5

WSZELKIE PYTANIA ODNOŚNIE ZAPISÓW NA SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY PROSZĘ KIEROWAĆ DO MGR ŁUKASZA ZEMBRZUSKIEGO POK. 54 PRACOWNIA INFORMATYCZNA