Instrukcja określająca szczegółowe zasady bezpiecznego zachowania się w pomieszczeniach Biblioteki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Instrukcja określająca szczegółowe zasady bezpiecznego zachowania się w pomieszczeniach Biblioteki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 określa się następujące zasady zachowania się w pomieszczeniach Biblioteki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego: 

 

Wypożyczalnia: 

1. Czytelnicy są zobowiązani do zakrycia ust i nosa przed wejściem do wypożyczalni oraz do posiadania rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk. 

2. W wypożyczalni może przebywać jednorazowo tylko jeden czytelnik. 

 

Czytelnia: 

1. Czytelnicy są zobowiązani do zakrycia ust i nosa przed wejściem do czytelni oraz do posiadania rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk. 

2. Czytelnicy zajmują oznaczone miejsca przy stolikach. 

3. W czytelni może przebywać jednorazowo dziewięciu czytelników. 

4. Obowiązuje zakaz rozmów pomiędzy czytelnikami. 

5. W Czytelni obowiązuje wolny dostęp do książek i czasopism. 

6. Czytelnia będzie dezynfekowana w godzinach: 11.00-11.15, 13.15.-13.30, 15.30-15.45