Ogłoszenia

Komisja ds. monitorowania rynku pracy i oczekiwań pracodawców w zakresie kształcenia pedagogicznego działająca przy Instytucie Pedagogiki UWr zaprasza Absolwentów Pedagogiki (wszystkich specjalności) roczników 2013, 2015 i 2017 do wypełnienia kwestionariusza ankiety dotyczącej MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW.


Egzamin z Historii wychowania-st.stacjonarne


Pracownia Badań nad Światem Przeżywanym zaprasza na konferencję „Świat przeżywany a wartości”, która odbędzie się w dniach 15-17.06.2018 r. w Międzynarodowym Laboratorium Kultury „In situ” w Sokołowsku


Konsultacje Dyrektora Instytutu Pedagogiki w czerwcu 2018 r.


Konsultacje Dyrektora Instytutu Pedagogiki


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


Konsultacje Dyrektora Instytutu Pedagogiki w dniu 29.09.br


konsultacje Dyrektora Instytutu w dniu 22.05.br