Uniwersytet Wrocławski zaprasza Pracodawców do współpracy w ramach przyjmowania studentów kierunku PEDAGOGIKA na staże zawodowe, płatne ze środków unijnych.


Uniwersytet Wrocławski zaprasza Pracodawców do współpracy w ramach przyjmowania studentów kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA na staże zawodowe, płatne ze środków unijnych.


15.01.2018

W ramach nowo podpisanej umowy z krajem partnerskim Erasmus+, tj. Bośnią i Hercegowiną, pojawiła się możliwość wyjazdów stypendialnych na Uniwersytet w Tuzli


od 15 kwietnia do 15 maja


Terminy obowiązkowego przysposobienia bibliotecznego w roku akademickim 2018/2019


Wydarzenia

Wykłady on-line