Pracownicy, doktoranci, współpracownicy

02.11.2017

doktorantka w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


zastępca dyrektora ds. dydaktycznych, adiunkt w Zakładzie Muzykologii Historycznej


Profesor w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


doktorantka w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


02.11.2017

kustosz Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii, współpracownik Zakładu Muzykologii Systematycznej


doktorant w Zakładzie Muzykologii Historycznej


02.11.2017

samodzielny referent w sekretariacie Instytutu Muzykologii


kierownik Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii, kustosz


adiunkt w Zakładzie Muzykologii Historycznej


03.11.2017

doktorantka w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


doktorant w Zakładzie Antropologii Muzycznej


03.11.2017

doktorant w Zakładzie Muzykologii Historycznej


03.11.2017

adiunkt w Zakładzie Antropologii Muzycznej


adiunkt w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


03.11.2017

adiunkt w Zakładzie Antropologii Muzycznej


kierownik Zakładu Antropologii Muzycznej, wydziałowy Koordynator ds. Erasmusa, kierownik Studiów Podyplomowych Dźwięk i Audiosfera


03.11.2017

adiunkt w Zakładzie Muzykologii Historycznej


Dyrektor Instytutu Muzykologii UWr


kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej


adiunkt w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


doktorantka w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


doktorantka w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


doktorantka w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


doktorantka w Zakładzie Muzykologii Historycznej


03.11.2017

doktorant w Zakładzie Muzykologii Historycznej


doktorantka w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


03.10.2018

doktorant w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


doktorantka w Zakładzie Muzykologii Systematycznej


doktorant w Zakładzie Muzykologii Historycznej


adiunkt w Zakładzie Antropologii Muzycznej


doktorantka w Zakładzie Muzykologii Historycznej