Seminarium doktorskie

Zapraszamy na szóste seminarium doktorskie - 03.03. o godz. 14.00 na platformie MS Teams. Referować będzie pan mgr Jakub Kopaniecki. Tytuł referatu brzmi The Sounding City - muzyka popularna, przestrzeń i tożsamość.

Piąte seminarium doktorskie odbyło się 3 lutego 2021 - Aleksandra Wróblewska przedstawi referat pt. Praktyka liturgiczna w klasztorze premonstratensów św. Wincentego we Wrocławiu.   Wystąpienie obejmować będzie charakterystykę liturgii norbertańskiej i powiązane z nią funkcje dotyczące muzyki, w odniesieniu do wrocławskiego opactwa św. Wincentego na tle innych zgromadzeń i ośrodków liturgicznych.

Czwarte seminarium doktorskie odbyło się 27 stycznia 2021 - Kwen-Yin Li zaprezentował referat pt. Poetyczność azjatycka i muzyka Chopina.

Trzecie seminarium doktorskie odbyło się  13 stycznia 2021. Ryszard Lubieniecki przedstawił referat pt. Elementy mnemotechniczne w środkowoeuropejskich traktatach o muzyce menzuralnej pierwszej połowy XV w. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostałe wyniki analiz tekstów z rękopisu BOZ 61 Biblioteki Narodowej w Warszawie (dwóch traktatów menzuralnych oraz jednego o kontrapunkcie) oraz tzw. wrocławskiego traktatu menzuralnego (rękopis IV Q 16 Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu), przeprowadzone pod kątem zastosowanych elementów wspomagających zapamiętanie materiału. Tematyka referatu dotyczyć będzie nie tyle samej treści traktatów, ale sposobów jej przedstawienia za pomocą porządków numerycznych i hierarchicznych, diagramów i wersetów mnemotechnicznych.   

Drugie seminarium doktorskie w roku akademickim 2020/2021 odbyło się 9 grudnia 2020 na platformie Ms Teams (kanał seminarium doktorskie Instytutu Muzykologii). Referować będzie Monika Pasiecznik. Tytuł wystąpienia: Współczesne strategie dramaturgiczne w kontekście dawnych praktyk koncertowych.

Pierwsze seminarium doktorskie w roku akademickim 2020/2021 odbyło się 2 grudnia 2020 na platformie Ms Teams. Referowała Julieta Gonzalez Springer. Tytuł wystąpienia: Współistnienie trzech kultur w Nowej Hiszpanii i ich obecność w kompozycjach Gaspara Fernandeza w XVII wieku.

 

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach doktorskich prosimy o kontakt emailowy z dr hab. Bogusławem Rabą boguslaw.raba@uwr.edu.pl