2021

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 23 czerwca 2021 r.:

Uchwała nr 76/2021 w sprawie wszczęcia procedury awansowej Pana dr hab. Rafała Włodarczyka na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 75/2021 w sprawie wydania opinii o organizacji anglojęzycznych zajęć fakultatywnych w ramach programu studiów na kierunku European Cultures na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022
Uchwała nr 74/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatur zgłoszonych w konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
Uchwała nr 73/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatur zgłoszonych w konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Europy Wschodniej (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
Uchwała nr 72/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie Pani dr Agnieszki Nowickiej na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego)
Uchwała nr 71/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie Pani dr Alicji Mironiuk na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego)
Uchwała nr 70/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie umów cywilnoprawnych celem przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022
Załącznik nr 1 do uchwały nr 70/2021
Uchwała nr 69/2021 w sprawie zaopiniowania?kandydatur?zgłoszonych w konkursie na stanowisko adiunkta w?Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
Uchwała nr 68/2021 w sprawie zatwierdzenia kandydatury Pani dr hab. Agaty Kubali do pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora?ds.?Dydaktycznych w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 67/2021 w sprawie zatrudnienie Pani dr Kamili Czepczor-Bernat w Zakładzie Psychologii Żywienia, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 66/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia Pani dr hab. Alicji Senejko, prof. UWr w Instytucie Psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała nr 65/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o obsadzie godzin zleconych w Instytucie Psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku psychologia, studia stacjonarne i niestacjonarne, w semestrze zimowym 2021/2022
Załącznik nr 1 do uchwały nr 65/2021
Uchwała nr 64/2021 w sprawie wszczęcia procedury awansowej Pani dr hab. Katarzyny Majbrody na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 63/2021 w sprawie zatrudnienia Pani prof. dr hab. Bożeny Muszkalskiej w Instytucie Muzykologii W uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała nr 62/2021 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2020
Załącznik nr 1 do uchwały nr 62/2021
Uchwała nr 61/2021 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2021
Załącznik nr 1 do uchwały nr 61/2021
Uchwała nr 60/2021 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich na studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2025/2026

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 maja 2021 r.:

Uchwała nr 59/2021 w sprawie zatwierdzenia programu Studiów Podyplomowych “Wspomaganie Dzieci i Młodzieży z Trudnościami” prowadzonych w Instytucie Psychologii od roku akademickiego 2021/2022
Załącznik nr 1 do uchwały nr 59/2021
Załącznik nr 2 do uchwały nr 59/2021
Uchwała nr 58/2021 w sprawie wyrażenia zgody na jednorazową zmianę w programie studiów w roku akademickim 2021/2022 na kierunku Pedagogika – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, specjalność: “Edukacja dorosłych i marketing społeczny”
Uchwała nr 57/2021 w sprawie zatwierdzenia: liczby stypendiów doktoranckich w r. ak. 2021/2022 przewidzianych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii, Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych i Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze) Uniwersytetu Wrocławskiego oraz proponowanej wysokości miesięcznego stypendium doktoranckiego i wyłączenia w jego przyznawaniu
Załącznik nr 1 do uchwały nr 57/2021
Uchwała nr 56/2021 w sprawie trybu zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach magisterskich i licencjackich prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 55/2021 w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu odbywania praktyk zawodowych na studiach dziennych drugiego stopnia na kierunku Historia sztuki na Wydziale Nauk Historycznych Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 54/2021 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów European Cultures na rok akademicki 2021/2022
Uchwała nr 53/2021 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 52/2021 w sprawie zatwierdzenia adiunktów do prowadzenia wykładów w semestrze zimowym 2021/2022 w Instytucie Psychologii
Załącznik nr 1 do uchwały nr 52/2021
Uchwała nr 51/2021 w sprawie zatwierdzenia adiunktów do prowadzenia seminariów magisterskich oraz opieki nad pracami magisterskimi w latach 2021 – 2023 w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 50/2021 w sprawie wyrażenia zgody dla dr Bianki Lewandowskiej oraz dr Marty Kochan-Wójcik na recenzowanie prac magisterskich i zasiadanie w komisji egzaminu dyplomowego
Uchwała nr 49/2021 w sprawie upoważnienia dr Martyny Pryszmont oraz dra Arkadiusza Kamińskiego do recenzowania prac magisterskich w roku akademickim 2020/2021
Uchwała nr 48/2021 w sprawie wyznaczenia dr Jakuba Węglorza na recenzenta pracy licencjackiej pt. “Culture, Designg and Development of the Game World and Tanks” Pana Ivana Varavy.
Uchwała nr 47/2021 w sprawie przedłużenia okresu zatrudnienia Pana dr Michała Halamusa na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Starożytnej
Uchwała nr 46/2021 w sprawie udzielenia urlopu naukowego Pani dr Moniki Piotrowskiej – Marchewy w roku akademickim 2021/2022
Uchwała nr 45/2021 w sprawie opinii o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Archeologii
Uchwała nr 44/2021 w sprawie wszczęcia procedury awansowej Pana dr hab. Pawła Klinta na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 43/2021 w sprawie modyfikacji programu studiów I i II stopnia (studia stacjonarne) na kierunku Historii Sztuki od roku akademickiego 2021/2022
Załącznik nr 1 do uchwały nr 43/2021
Załącznik nr 2 do uchwały nr 43/2021
Załącznik nr 3 do uchwały nr 43/2021
Załącznik nr 4 do uchwały nr 43/2021

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 21 kwietnia 2021 r.:

Uchwała nr 42/2021 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie dr Kamili Madei-Bień na Kierownika Studiów Podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”
Uchwała nr 41/2021 w sprawie sprawie prowadzenia seminarium licencjackiego i opieki nad pracą licencjacką Pani Haerim Kim, studentki European Cultures przez dr Janinę Radziszewską z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 40/2021 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Historii zawieszonych od 2013 r.
Uchwała nr 39/2021 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych pn. „Wiedza o Sztuce i Kulturze” zawieszonych od roku akademickiego 2018/2019
Uchwała nr 38/2021 w sprawie zatwierdzenia toku studiów na kierunku Public History (studia w języku angielskim) dla studentów realizujących ścieżkę kształcenia w ramach grantu NAWA KATAMARAN od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 37/2021 w sprawie aktualizacji programu studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją" od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 36/2021 w sprawie modyfikacji programu studiów na kierunku militarioznawstwo - studia stacjonarne I stopnia - od roku akademickiego 2021/2022
Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/2021
Załącznik nr 2 do uchwały nr 36/2021
Uchwała nr 35/2021 w sprawie modyfikacji programu studiów na kierunku muzykologia – studia stacjonarne I i II stopnia od roku akademickiego 2021/2022
Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/2021
Załącznik nr 2 do uchwały nr 35/2021
Załącznik nr 3 do uchwały nr 35/2021
Załącznik nr 4 do uchwały nr 35/2021

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 marca 2021 r.:

Uchwała nr 34/2021 w sprawie powołania prof.dr hab. Krzysztofa Nawotki na Dyrektora Centrum Badań nad Światem Antycznym na Wydziałe nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uchwała nr 33/2021 w sprawie zatrudnienia Pani mgr Pauliny Zagórskiej na stanowisku finansowym w ramach projektu NAWA
Uchwała nr 32/2021 w sprawie zatwierdzenia regulaminu WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 31/2021 w sprawie modyfikacji programu studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 30/2021 w sprawie modyfikacji programu studiów na kierunku kulturoznawstwo - studia I i II stopnia, od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 29/2021 w sprawie utworzenia i realizacji od roku akademickiego 2021/2022 specjalności „Poradnictwo rodzinne" na kierunku studiów „Pedagogika", studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne - dla absolwentów studiów licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich
Uchwała nr 28/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w procesie kształcenia studentów na studiach II stopnia (studia stacjonarne) na kierunku „Archeologia" od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 27/2021 w sprawie wyrażenie zgody na prowadzenie seminarium magisterskiego przez Pana dra Marcina Czubę w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 26/2021 w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 25/2021 w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 lutego 2021 r.:

Uchwała nr 14/2021 w sprawie warunków rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2022/2023
Załącznik do Uchwały nr 14/2021 - Zasady i tryb rekrutacji dla cudzoziemców w roku akademickim 2022/2023
Załącznik do Uchwały nr 14/2021 - Zasady i tryb rekrutacji dla obywateli polskich na rok akademicki 2022/2023
Uchwała nr 15/2021 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Izabeli Lebudzie adiunktowi w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 16/2021 w sprawie uchylenia Uchwały nr 9/2021 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie modyfikacji programu studiów I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku Pedagogika od roku akademickiego 2020/2021 od semestru zimowego na następujących specjalnościach: Edukacja dorosłych i marketing społeczny, Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, Pedagogika opiekuńcza z terapią oraz Resocjalizacja.
Uchwała nr 17/2021 w sprawie zatrudnienia na cywilnoprawną do prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uchwała nr 18/2021 w sprawie indywidualnego planu studiów dla studentki - Pani Agnieszki Dull, na kierunku „Dziedzictwo Kultury Materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie” w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 19/2021 w sprawie zatrudnienia na umowę cywilnoprawną do prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uchwała nr 20/2021 w sprawie likwidacji na kierunku „Pedagogika” specjalności „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na studiach II stopnia po kierunkach pedagogicznych i nauczycielskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2022/2023
Uchwała nr 21/2021 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Leszkowi Mrozewiczowi.
Uchwała nr 22/2021 w sprawie zatrudnienia Pani dr Niny Mazhjoo na stanowisku asystenta (post-doc), finansowanym w ramach projektu NAWA „profesura gościnna”
Uchwała nr 23/2021 w sprawie zatrudnienia Pana dr Piotra Głogowskiego na stanowisku asystenta (post-doc), finansowanego w ramach projektu NAWA „profesura gościnna”
Uchwała nr 24/2021 w sprawie zaakceptowania nowego regulaminu praktyk na kierunku: „Interdyscyplinarne Studia Europejskie” na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 stycznia 2021 r.:

Uchwała nr 1/2021 w sprawie opinii dotyczącej limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022
Uchwała nr 2/2021 w sprawie zaakceptowania zaktualizowanej Procedury Dyplomowania na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022
Uchwała nr 3/2021 w sprawie zaakceptowania nowego regulaminu praktyk na kierunku: Etnologia i Antropologia Kulturowa Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022
Uchwała nr 4/2021 w sprawie zatrudnienia Pani mgr Marty Derejczyk na umowę – zlecenie do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 5/2021 w sprawie zatrudnienia Pani mgr Celiny Strzeleckiej na umowę – zlecenie do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 6/2021 w sprawie zatrudnienia na umowę-zlecenie do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 7/2021 w sprawie zatwierdzenia adiunktów do prowadzenia wykładów w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 8/2021 w sprawie zatwierdzenia jednorazowej zmiany w programie studiów na kierunku Pedagogika
Uchwała nr 9/2021 w sprawie modyfikacji programu studiów I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku Pedagogika
Uchwała nr 10/2021 w sprawie zatrudnienia 20 osób na umowę – zlecenie do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 11/2021 w sprawie modyfikacji zasad zatrudnienia na umowę – zlecenie Pana dra Mariusza Puci oraz Pani mgr Zofii Komuszyny, do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Muzykologii
Uchwała nr 12/2021 w sprawie zatrudnienia Pani dr Marii Morawieckiej na umowę – zlecenie do prowadzenia zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Kulturoznawstwa
Uchwała nr 13/2021 w sprawie zatrudnienia Pana profesora Roberta Rollingera - „Wizytującego Naukowca” na stanowisko nauczyciela akademickiego do realizacji projektu w ramach programu „Profesura Gościnna NAWA”, edycja I dla nauk: humanistycznych, społecznych i teologicznych