Stypendium Młody Badacz. Granty i stypendia dla studentów i doktorantów UWr

Młody Badacz 2020–2025 to nowy program grantów i stypendiów dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dobre informacje dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich. Dla najlepszych z Was, mamy milion złotych na stypendia! A wszystko dzięki programowi Młody Badacz, który powstał w ramach Uczelni Badawczej. Właśnie ruszamy z aplikacją, przez którą możecie złożyć wniosek o takie stypendium. Musicie się jednak spieszyć, na logowanie macie tylko tydzień – zamkniemy system 19 października. Poniżej szczegółowe zasady.

1. Stypendia mogą otrzymać studenci wszystkich kierunków pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim, którzy w roku zdania egzaminu maturalnego zostali przyjęci na pierwszy rok studiów jako: 1) medaliści, laureaci i finaliści olimpiad; 2) kandydaci z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji.

2. Student ubiegający się o Stypendium „Młody Badacz 2020-2025” składa elektroniczny wniosek za pomocą specjalnej aplikacji, adres: https://badawczy.uwr.edu.pl/pl/edycje/edycja/

3. System logowania i możliwość wypełniania przez studentów wniosków programu Stypendium „Młody Badacz 2020-2025” uruchomiony zostanie w dniu 12 października 2020 r. Termin zamknięcia systemu logowania upływa w dniu 19 października 2020 r.

4. Wszystko, co musi zrobić, to wypełnić formularz i poczekać na wynik.

5. Aby aplikować do konkursu, należy:

· Zarejestrować się w systemie, w tym celu korzystamy z formularza dla użytkowników zewnętrznych lub logujemy się z pomocą maila w domenie @uwr.edu.pl (dla użytkowników wewnętrznych, pierwsze logowanie zakłada konto w systemie).

· Zalogować się.

· Wejść w zakładkę Konkursy.

· Wybrać konkurs Młody Badacz i za pomocą przycisku Aplikuj przejść do formularza aplikacji.

· Po uzupełnieniu wszystkich pól należy przesłać aplikację do oceny przez recenzenta. System umożliwia zapisanie aplikacji jako szkic do dalszej edycji, nie podlega on jednak ocenie. Aplikacja musi został złożona aby ubiegać się o stypendium.

· Po złożeniu aplikacji należy czekać na rozstrzygnięcie konkursu.

==================================================

Celem programu jest wsparcie rozwoju naukowo-badawczego studentów i doktorantów. Program stypendialny doceni kandydatów na studia z najlepszymi wynikami. Program grantowy ułatwi studentom i doktorantom nawiązanie kontaktów z międzynarodowym środowiskiem naukowym. Pomoże im podjąć badania na uczelniach zagranicznych, a także organizować międzynarodowe wydarzenia naukowe lub brać w nich czynny udział.

Program jest finansowany ze środków przeznaczonych na realizację projektu Uniwersytetu Wrocławskiego w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

Stypendia

O stypendia będą mogli ubiegać się studenci, którzy w roku zdania egzaminu maturalnego zostali przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich jako medaliści, laureaci i finaliści olimpiad lub kandydaci z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji. Łącznie każdego roku do stypendystów będzie trafiać aż 1 mln złotych. Szczegóły znajdują się w Regulaminie załączonym poniżej.

Granty

O granty będą mogli ubiegać się studenci i doktoranci, którzy uzyskane pieniądze będą mogli przeznaczyć na:

  1. pokrycie kosztów czynnego udziału w międzynarodowej konferencji naukowej lub w studenckim konkursie międzynarodowym;
  2. pokrycie kosztów udziału w międzynarodowym wydarzeniu służącym pogłębianiu wiedzy i kompetencji naukowych;
  3. pokrycie kosztów pobytu w uczelni zagranicznej w celu podjęcia badań naukowych, których efektem będzie przygotowanie publikacji lub wniosku o grant finansowany przez instytucję zewnętrzną;
  4. dofinansowanie organizacji międzynarodowych warsztatów i szkół naukowych.

więcej