Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, kierowników, pracowników Instytutów i Katedry oraz studentów I roku Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uroczystą Immatrykulację nowoprzyjętych studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w roku akademickim 2021/2022 Uroczystość odbędzie się w dniu 25.09.2021 w Oratorium Marianum (pl. Uniwersytecki 1).


z przyjemnością pragniemy poinformować, że Narodowe Centrum Nauki właśnie otworzyło pierwszy nabór wniosków w programie MSCA POLONEZ BIS. Serdecznie zapraszamy zagranicznych naukowców i polskie instytucje do wspólnego składania wniosków!Informujemy, że w dniach 28–29 września 2021 r. odbędzie się w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. "Konflikt – stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne"


The VI International Scientific Conference MEDIAEducation: media inclusion vs media isolation (Deadline for accepting applications and conference materials – September 26, 2021)


Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2021 r. w formie hybrydowej. Prelegenci (uczestnicy czynni) mogą wygłosić referat stacjonarnie w CSNE we Wrocławiu lub w formie referatu online (za pośrednictwem platformy ZOOM). Podobnie jak w pierwszej edycji, także podczas 2. MIKN sesje będą się odbywać w dwóch językach: zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Referenci deklarują swoje preferencje dotyczące formy wystąpienia w formularzu zgłoszeniowym.Ubezpieczenie NNW Dotyczy uszczerbku na zdrowiu i życiu ubezpieczonego okres ubezpieczenia od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. – suma ubezpieczenia 40 000 zł(Wariant I) 80.000 zł(Wariant II) – wysokość składki 70 zł(Wariant I) 120 zł(Wariant II) – termin zbierania składek do 30.11.2021 r. (termin nieprzekraczalny!!!) Ubezpieczenie OC Dotyczy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innej osobie lub rzeczy do niej należącej okres ubezpieczenia od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Suma gwarancyjna – 60 000 zł Wysokość składki – 60 zł Termin zbierania składek do 30.11.2021 r. (termin nieprzekraczalny!!!)Uroczystości pogrzebowe prof. Doroty Wolskiej odbędą się w piątek 3 września 2021 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim.


dla laureatów olimpiad przedmiotowych, studentów, którzy uzyskali prawo do studiowania na zagranicznej uczelni lub doktorantów wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi


Od 1 czerwca 2021 r. rusza rekrutacja na kierunki prowadzone na naszym Wydziale. Szczegóły i możliwość zapisów na stronie: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/18.03.2021

Uprzejmie informuję, że w związku ze zwiększeniem zagrożenia epidemiologicznego, od dnia 19 marca 2021 roku do odwołania, załatwianie spraw studenckich będzie możliwe wyłącznie przez: środki przekazu elektronicznego (w tym możliwość kontaktowania się na e-mail, w TEAMS), telefonicznie lub za pośrednictwem usług pocztowych. W przypadku dokumentacji papierowej, należy ją składać w pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych, znajdujących się w holu na parterze budynku Dziekanatu WNHP przy ul. Szewskiej 48. Kontakt osobisty jest możliwy tylko w przypadku odbioru dyplomu ukończenia studiów, po uprzednim umówieniu się na konkretny termin z pracownikiem Dziekanatu dedykowanym do obsługi danego kierunku studiów.


16.03.2021

W dniu 12 maja br. w siedzibie Wydziału zostało podpisane porozumienie ramowe o współpracy między naszym Wydziałem, reprezentowanym przez Dziekana, prof. Artura Błażejewskiego i fundacją Obserwatorium Społeczne, reprezentowaną przez jej prezesa, ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego. W spotkaniu uczestniczyli ponadto prof. Barbara Techmańska z Instytutu Historycznego, jako koordynatorka ds. realizacji przedmiotowego porozumienia, a także prodziekan, prof. Jarosław Syrnyk, będący jednocześnie przewodniczącym Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych....