Studenci, którzy planują wybór specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna muszą przystąpić do sprawdzianu praktycznego.


Studenci, którzy planują wybór specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna muszą przystąpić do sprawdzianu praktycznego.


Uniwersytet Wrocławski zaprasza Pracodawców do współpracy w ramach przyjmowania studentów kierunku PEDAGOGIKA na staże zawodowe, płatne ze środków unijnych.


Uniwersytet Wrocławski zaprasza Pracodawców do współpracy w ramach przyjmowania studentów kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA na staże zawodowe, płatne ze środków unijnych.


15.01.2018

W ramach nowo podpisanej umowy z krajem partnerskim Erasmus+, tj. Bośnią i Hercegowiną, pojawiła się możliwość wyjazdów stypendialnych na Uniwersytet w Tuzli


od 15 kwietnia do 15 maja


Wydarzenia

Wykłady on-line